Oor Ons

Visie

Louis Swanepoel Aftree-oord is die voorkeur aftreefasiliteit in die area, wat waarde toevoeg aan ‘n belegging in die Aftree-oord.

Missie

Louis Swanepoel Aftree-oord bied ‘n volhoubare, inklusiewe en bekostigbare versorgingsdiens van hoogstaande gehalte aan die bejaarde, om in hul fisiese, spirituele en sosiale behoeftes te voorsien.

Boodskap van die Raad van Trustees.

Die Trustees bedank die Hemelse Vader daarvoor dat Hy ons vertrou met die bestuur van so ‘n spesiale en belangrike inrigting en dat Hy ons instaat stel om die gemeenskap op hierdie wyse te dien.

Ons bedank ook elke vrywillger wat op welke wyse ookal betrokke is, asook ons borge, sonder wie ons Aftree-oord nie die wonderlike fasiliteit wat dit is, sou wees nie.

Die Trustees bevestig hul verbintenis aan dissipline, deursigtigheid, rekenpligtigheid, onafhanklikheid, verantwoordelikheid en integriteit, soos vervat in die King Verslag oor korporatiewe bestuur.